Proiect

Proiectul“ACTINT” - Activarea grupurilor vulnerabile prin lanturi valorice integrate de intreprinderi socialeare ca obiectiv general sa contribuie la nivelul regiunilor Sud-Vest, Centru si Sud- Est , la promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca la nivel regional si local si consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile. Acest obiectiv va fi atins prin infiintarea a 11 structuri de economie sociala si crearea a 48 locuri de munca in cadrul acestora. Proiectul este implementat de SC D.B.C. SRL in parteneriat cu : Asociatia Pro Xpert Rm. Valcea,Asociatia Internationala de Tineret BECOMESibiusi SC VERAMIRPROD SRLHusi Grupul tinta: Promovarea capacitatii de a ocupa un loc de munca si adaptabilitatii in structurile economiei sociale la nivelul a 127 persoane din grupuri vulnerabile : (20 rromi , 20 persoane cu dizabilitati , 87 alte grupuri vulnerabile din care 80 participanti femei) Obiectivele specific ale proiectului: -Promovarea capacitatii de a ocupa un loc de munca si adaptabilitatii in structurile economiei sociale la nivelul a 127 persoane din grupuri vulnerabile prin: - angajarea in munca – in structuri ale economiei sociale a 36 persoane provenite din grupuri vulnerabile (75% din cele 48 locuri de munca nou create in cele 11 SES care se vor infiinta) - dezvoltarea potentialului profesional pentru 127 persoane din regiunile Sud-Vest, Centru si Sud-Est in urma furnizarii serviciilor de ocupare si a unui program de imbunatatire a competentelor de utilizare TIC - cresterea si dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor pt 127 persoane provenite din grupuri vulnerabile in urma participarii la programe de formare profesionala adaptate nevoilor specifice ale participantilor – 36 dintre acestia urmand a fi angajati; -Sprijinirea infiintarii si dezvoltarii a 11 structuri ale economiei sociale; Principalele activitati care se vor implementa in cadrul proiectului: 1.1 Furnizarea de servicii de ocupare pentru 127 pers din regiunile Sud-Vest, Centru si Sud-Est 1.2 Furnizarea unui program de dezvoltare a competentelor de utilizare TIC pt 127 persoane din regiunile Sud-Vest, Centru si Sud-Est 1.3 Furnizarea de programe de formare profesionala/calificare in vederea cresterii si dezvoltarii aptitudinilor si calificarilor pt 127 persoane provenite din grupuri vulnerabile – dintre care 36 vor fi angajate in cele 11 SES nou create. Se vor organiza urmatorele tipuri de cursuri: - Confectioner asamblor articole textile - Agent vanzari / reprezentant comercial - Confectioner tamplarie aluminiu si mase plastice - Cizmar-confectioner incaltaminte dupa comanda 1.4 -Initiative care sa conduca la diminuarea lipsei de incredere si a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si la combaterea si prevenirea infractionalitatii. 2.1 - Infiintarea si dezvoltarea a 11 structuri ale economiei sociale 2.2 Activitati de marketing, organizarea de targuri si expozitii, realizarea cercetarilor de piata 2.3 Cercetari, seminarii, conferinte, grupuri de lucru, publicatii in domeniul economiei sociale. Rezultate anticipate: - infiintarea a 11 structuri ale economiei sociale functionale - 6 in regiunea Sud-Vest Oltenia, 3 in regiunea Centru si 1 in regiunea Sud-Est, dintre care 7 in mediul rural - 86 evenimente de promovare a economiei sociale - 11 pagini web prin care se promoveaza economia sociala, proiectul si cele 11 SES create - 4 bannere, 4 firme luminoase si 4 roll-up - cate 1 pentru solicitant si fiecare partener - 10 bannere si 10 firme luminoase - cate 1 la sediul fiecarei SES create prin proiect - minim 30 reportaje/interviuri/articole despre diferite stadii de realizare a proiectului in presa locala/regionala (10/regiune) - 22 initiative care conduc la diminuarea lipsei de incredere si a excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile si la combaterea si prevenirea infractionalitatii, prin promovarea activitatilor artistice si culturale, protectia mediului, conservarea patrimoniului cultural si a traditiilor - cu implicarea a minim 300 pers - un parteneriat interregional - din 3 regiuni ale Romaniei - care va continua sa functioneze, - 127 dosare de consiliere si orientare profesionala - 4 curricula si suport de curs pt calificare/recalificare si 1 curricula si suport de curs in dezvoltarea competentelor TIC cu un format modern si adaptat cerintelor si particularitatilor diferitelor categorii de grupuri vulnerabile - 254 suporturi de curs tiparite - 127 pers - cu un nivel imbunatatit al competentelor de baza in utilizarea TIC ca urmare a participarii la cursuri de formare corespunzatoare; - 127 pers - implicate in cursuri de calificare - finalizate cu obtinerea unui certificat si supliment descriptiv Continutul acestui material nu prezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Comments are closed